Tidigare föreställningar        med länkar till tidigare   uppsättningar

Sånt är livet


Ett tragikomiskt drama
av Annmari Asker


Premiär: 21 januari 2005 på Lilla Teatern i Lund

Drick ur ditt glas


Visor, verser och texter kring det obevekliga slutet.


Premiär: 17 september 2005 på Tegners Matsalar i Lund

En himmelsk afton 


Tre texter om människans strävan efter lycka av Ingela Björck


Premiär: 21 april 2006 på Lilla Teatern i Lund.

Blå rummet 


Ett spännande drama om relationer och om försoning av Annmari Asker


Premiär: 19 januari 2007 på Lilla Teatern i Lund.

Saga och sanning 


Ett collage av Annmari Asker, Ingela Björck och Ulla Hallström


Premiär: 3 oktober 2008 på Lilla Teatern i Lund.

Två enaktare


"Kråkboet" av Ingela Björck och "Livets trappa" av Annmari Asker


Premiär 9 oktober 2009 på Lilla teatern i Lund

Jul på hjul


En farsartad men ryslig historia i Agatha Christies anda
Specialskriven för Teater Trots av Katarina Mazetti


Premiär: 19 november 2010 på Lilla Teatern i Lund.

Bikupan 


En pjäs om en grupp människor som blir inlåsta.
av Annmari Asker


Premiär: 2 mars 2012 på Lilla Teatern i Lund.

Gubbröra och jungfrubröst 


Ett Strindbergscollage.
av Annmari Asker


Premiär: 14 december 2012 på Lilla Teatern i Lund.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Höstsol


Ett gåtfull fars med allvarliga undertoner. av Annmari Asker


Premiär: 21 november 2014 på Stenkrossen i Lund.

Ljuva ålderdom


En collageföreställning.
med och av Teater Trots


Premiär: 19 mars 2015 på Stenkrossen i Lund.

SkvalanEn pjäs av Annmari Asker


Premiär: 18 mars 2017 på Stenkrossen i Lund.

Tant va de här


En föreställning om oss "tanter"  där vi delat på manus.


Premiär 10 novenber 2018 på Stenkrossen

Everts damer 


Vad hände med Evert Taubes kvinnor längre fram i livet? Det är den fråga vi ställt oss i föreställningen "Everts damer".

Text: Ingela Björck, Annmari Asker, Anna Sundman, Mona Book m.fl.


Premiär 14 februari 2020 på stenkrossen