Drick ur ditt glas

Järngänget hos Teater Trots gjorde tillsammans med tre musikaliska barnbarn ett spännande program om ett intressant ämne. Vi botaniserade i musikens och litteraturens värld - från Bellman till Nick Cave - från Stagnelius till Tage Danielsson.
Det handlade om något som vi alla har gemensamt, men sällan diskuterar. Med visor, verser och texter närmade vi oss det obevekliga slutet i ett program, kallat "DRICK UR DITT GLAS!"

Detta gick av stapeln på Tegnérs Matsalar i Lund kl 21.00 på Kulturnatten den 17 september 2005.

Om föreställningen

Välkomna, kära publik, till en riktigt sorglig timme!
Den handlar om ett intressant ämne, som vi alla har gemensamt, men sällan talar om! Något vi förnekar, glömmer, skjuter framför oss, aldrig förbereder oss för.
Något som märkligt nog alltid är lika långt borta - antingen vi är 19 år eller 89!
Det handlar om döden!
Vi har botaniserat bland musik och litteratur. Vi har hittat sorgliga, roliga, absurda, galghumoristiska och vackra alster om det obevekliga slutet!
Låt oss dricka ur våra glas! Här på Tegnérs!
Ty döden på oss väntar!
Lund den 17 september 2005
Teater Trots

Medverkande:
Från Tegnérs Matsalar:

Sven Larsson

Från Teater Trots:
Titti Andersson, Annmari Asker, Ingela Björck, Ulla Hallström
Gunnel Samuelson, Viveka Vitestam

Tre musikaliska barnbarn:
Love Rydén, My Rydén, Vera Ydrefelt

Program

“Bidrag till statistiken”
av Wislawa Szymborska.
“Drick ur ditt glas” av C M Bellman.
“Nu föds ett barn” av Barbro Lindgren. “Slutord” av Annmari Asker.
“Inte ens en grå liten fågel” av Nils Ferlin med musik av Lillebror Söderlund.
“Den sista sagan” av Tage Danielsson.
“I en sal på lasarettet” Skillingtryck. “Razors pain” av Dorothy Parker.
“Märk hur vår skugga” av C M Bellman.
Ur “Blå rummet” av Annmari Asker.
“Till förruttnelsen” av E J Stagnelius.
“Så bistert kall…” Skillingtryck.
“Funeral Blues” av W H Auden.
“Where the wild Roses grow” av Nick Cave.
“En dag så full av lycka” av Ceslaw Milosz.
“Så lunka vi så småningom” av C M Bellman.