En himmelsk afton

Ingela Björck skrev tre texter, som på olika sätt behandlade människans strävan efter lycka, och gruppen sammanfogade texterna till en "väv i ord och toner".
Titti Andersson regisserade, och denna himmelska väv visades fram på Lilla Teatern tre gånger i april 2006.
Vi gästspelade också på Helgeandskyrkans församlingshem.
Av de tre texterna var två hållna i en realistisk stil (ett kafésamtal mellan tre väninnor om hur det känns att bli äldre, samt en på verkligheten byggd dialog om att sätta in kontaktannonser på äldre dar). Den tredje, där också en manlig skådespelare deltog som Oden, var ett surrealistiskt stycke om de något bedagade tre nornorna som fortfarande försöker hänga med och påverka livet på jorden.

Om föreställningen

Ursprunget till denna “himmelska afton” ligger i uttrycket “i femte himlen” som en av oss i Teater Trots hört i en sång. Det fick oss att börja tala om ämnena sjunde himlen (sjätte himlen, femte himlen osv) och människans strävan efter och drömmar om lycka. Vi bestämde oss för att göra en kort föreställning på dessa teman - ett collage av dikter, upplästa kortnoveller, sketcher och sånger. Den sång som ursprungligen inspirerat oss visade sig dock inte passa in i föreställningen, och några dikter blev det inte heller. I stället ansåg gruppen att de tre korta stycken som jag skrivit, och som var tänkta att var för sig ingå i collaget, kunde vävas ihop och räcka som en stomme i föreställningen. Som så ofta i livet kom utvecklingen att ta andra vägar än de ursprungligen planerade... Den första av de tre små styckena, På kaféet, bygger på mina egna funderingar om hur det är att snart vara “senior”. Det andra, Nätkontakter, bygger i stora delar på verkliga erfarenheter som berättats för oss. Det tredje, Nornorna, är en fri fantasi om hur det går för gamla mytologiska gestalter i det moderna samhället. Sången “I sjunde himlen” är en gammal revyschlager från början av 30-talet. Sången “Kontaktannonsen” har skrivits av Annmari Asker och tonsatts av hennes son Björn Larsson. Slutsången är skriven av mig på melodin “Schottis på Valhall”.

Ingela Björck

På scenen

På kaféet
Ann: Margret Ohlsson
Maria: Ulla Hallström
Katarina: Ingela Björck

Nätkontakter
Kristina: Margret Ohlsson
Brita: Ulla Hallström

Nornorna
Urd: Annmari Asker
Verdandi: Gunnel Samuelson
Skuld: Viveka Vitestam
Oden: Åke Stenram

Bakom scenen

Regissör: Titti Andersson

Ljud- och ljustekniker: Jonas Einarson

Stort tack till alla som hjälpt oss med affisch, reklamblad, tillverkning av korpar, musik, sufflering, lån av dator, biljetter med mera

- ingen nämnd och ingen glömd!