Tant vad de här

"Tant va de här" kallar vi den här föreställningen. Vi i Teater Trots kan ju inte komma undan insikten att vi numera är tanter – eller? Blir alla tanter, eller blir somliga snarare "gamla damer"? Och varför uppfattas ordet tant så negativt? Man tänker på egenskaper som tråkig, beigefärgad, obetydlig och musgrå... men det kanske är dags att lyfta fram tantens positiva sidor: hennes pålitlighet, ärlighet och vilja att ta vara på knappa resurser, vilket behövs i allt större utsträckning i dagens sam- hälle.
Tantens för- och nackdelar förekommer i en av sketcherna i denna föreställning. Andra inslag berättar bland annat om en granne med huvudet fullt av matrecept, två systrar som ska städa ut en död mosters sjukrum, och en kvinna som fått en oroande inbjudan. Hur svårt det kan vara för en amatörteater- grupp att starta sina repetitioner framgår också.
Höstens föreställning går under beteckningen "collage". Med det menar vi att formen visserligen påminner om en revy genom att innehålla både sånger och sketcher, men till skillnad från i en revy har vi inte några balettflickor eller enkla vitsar. Syftet med Teater Trots föreställningar är ju att roa vår publik, men vi vill också ge underlag för reflektioner och eftertanke.

Skådespelarna:

Främre raden fr.v. Ulla Hallström, Margret Ohlsson, Ingela Björck, Gunnel Samuelson.

Bakre raden Anna Sundman, Birgitta Nilsson, Mona Frick.

Föreställningen på video som finns som 5 delar