Gubbröra och Jungrfubröst

Välkomna till ”Gubbröra och jungfrubröst”, ett collage om August Strindberg.

Teater Trots vill – i Strindbergsårets sista skälvande minut – hedra en av våra största författare.

Vi har samlat sånger, dikter, en novell, ett kammarspel, en monolog.

Vad vi inte visste, var att August Strindbergs tre exfruar skulle uppenbara sig i vårt spel. Siri von Essen, (skådespelare från Finland), Frida Uhl, (kulturjournalist från Österrike) och Harriet Bosse, (skådespelare från Norge) - dessa tre damer visar sig plötsligt på scenen och lägger sig i vårt välkomponerade program. Siri von Essen tvingar till och med upp en av våra skådespelare för att läsa en bit ur ”Ett drömspel” tillsammans med henne!

På scenen

”Villemo” sjungs av Gunnel Samuelson och Jonas Einarsson.

”Vid Avenue de Neuilly” läses av Birgit Druid Glentow.

”Den starkare” spelas av Margret Ohlsson och Titti Andersson.

”Vinden vilar” sjungs av Gunnel Samuelson och Jonas Einarsson.

”Det är vi, vågorna” läses av Birgit Druid Glentow.

”Morgon” läses av Birgit Druid Glentow. ”Madam Flod friar” spelas av Ulla Hallström.

”Jag ligger på kabelgattet” läses av Birgit Druid Glentow.

”Ett halvt ark papper” läses av Viveka Vitestam.

”Esplanadsystemet” sjungs av Gunnel Samuelson och Jonas Einarsson.

Och i bakgrunden sitter August Strindberg (Annmari Asker) och lyssnar och kommenterar. De tre exfruarna, som kommer in och stör och lägger sig i, spelas av Ingela Björck (Siri von Essen), Mona Frick (Frida Uhl) och Ulla Hallström (Harriet Bosse).